Výhodné splátky

 

V spoločnosti AUTOALLES Prešov Vám ponúkame možnosť financovania nákupu vozidiel všetkých značiek a modelov prostredníctvom najvýhodnejších úverov najvýznamnejšími finančnými spoločnosťami na Slovensku.

 

Podmienky úveru:

 • úver poskytujeme fyzickým (zamestnaný občan, dôchodca) aj právnickým osobám,
 • prefinancujeme osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t.,
 • variabilná doba splácania od 18 do 84 mesiacov,
 • priama platba na mieste od 10 % do 80 %,
 • prefinancujeme maximálne 12 ročné vozidlo,
 • ponúkame možnosť dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia,
 • možnosť predčasného splatenia úveru.

 

Ako získať úver

F y z i c k á   o s o b a

Základné podmienky:

 • vek nad 18 rokov,
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže dokladovať (trvalý pracovný pomer v minimálnej dĺžke tri mesiace – nie v skúšobnej dobe, ani vo výpovednej lehote),
 • v prípade, že žiadateľ uvádza ako zdroj príjmu starobný/ invalidný / dôchodok, vždy dokladá výmer dôchodku,
 • v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu než Slovenskú republiku, vždy dokladá kópiu troch posledných výplatných pások, výpisov z bankového účtu a pracovnú zmluvu,
 • žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt a to buď pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň), alebo pevnú linku/paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • dva doklady totožnosti (občianský preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list).

 

F y z i c k á  o s o b a  p o d n i k a t e ľ / p r á v n i c k á   o s o b a

Základné podmienky:

 • fyzická osoba podnikateľ/právnická osoba so sídlom na území SR,
 • minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok,
 • žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • platný občiansky preukaz osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt,
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt,
 • výpis z obchodného registra /nie starší ako 3 mesiace/, koncesnú listinu, alebo živnostenský list,
 • overená plná moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci.

 

Výhodné poistenie

1. Povinné zmluvné poistenie

 • ponúkame povinné zmluvné poistenie za najvýhodnejšie ceny,
 • poistenie pri nákupe Vášho auta bez čakania,
 • možnosť zahrnúť poistenie do úverových splátok.

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za prevádzku vozidla, ktoré kryje riziko škôd spôsobených pri prevádzke vozidla. Nevzťahuje sa na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vašim zavinením. Pre krytie týchto škôd sa používa havarijné poistenie.

 

2. Havarijné poistenie

 • poistenie pre prípad havárie, odcudzenia, vandalizmu, živelnej udalosti,
 • možnosť zahrnúť poistenie do úverových splátok.

Havarijné poistenie je určené na krytie rizika škôd vzniknutých pri havárii, krádeži, živelnej udalosti či zásahom cudzej osoby (vandalizmus). Možnosť pripoistiť riziká navyše: poistenie čelného skla, poistenie batožiny a pod.

 

3. Poistenie schopnosti splácať

 • ochrana Vašich splátok,
 • poistenie pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti a pod.
Vyhľadávanie áut

AUTOALLES ..autá bez rizika

www.autoalles.sk  www.dovolenky.com  www.autobutik.sk

(c) 2013 AUTOALLES group s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

Ocenenie vozidla on-line
Má Vaše vozidlo viac rokov a Vám sa páči mladšie?
Predajte nám ho a vyberte si u nás výkonnejšie, novšie a hlavne lacnejšie!

Prezujeme Vaše auto
na počkanie a bez objednania
v pneuservise

AUTO ALLES Prešov

 
 

Na počkanie aj bez objednania
vyčistíme Vaše auto v autoumyvárke

AUTO ALLES Prešov

Otvorené
Pondelok - Piatok

9:00 - 17:00

Sobota

09:00 - 14:00