Ako získať úver

F y z i c k á   o s o b a

Základné podmienky:

 • vek nad 18 rokov,
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže dokladovať (trvalý pracovný pomer v minimálnej dĺžke tri mesiace – nie v skúšobnej dobe, ani vo výpovednej lehote),
 • v prípade, že žiadateľ uvádza ako zdroj príjmu starobný/ invalidný / dôchodok, vždy dokladá výmer dôchodku,
 • v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu než Slovenskú republiku, vždy dokladá kópiu troch posledných výplatných pások, výpisov z bankového účtu a pracovnú zmluvu,
 • žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt a to buď pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň), alebo pevnú linku/paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • dva doklady totožnosti (občianský preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list).

 

F y z i c k á  o s o b a  p o d n i k a t e ľ / p r á v n i c k á   o s o b a

Základné podmienky:

 • fyzická osoba podnikateľ/právnická osoba so sídlom na území SR,
 • minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok,
 • žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • platný občiansky preukaz osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt,
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt,
 • výpis z obchodného registra /nie starší ako 3 mesiace/, koncesnú listinu, alebo živnostenský list,
 • overená plná moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci.

 

 

                                           

potrebné doklady

doklady ktoré budete potrebovať pri nákupe auta na splátky:


viac »

Vyhľadávanie áut

AUTOALLES ..autá bez rizika

 

www.autoalles.sk  www.dovolenky.com  www.autobutik.sk

(c) 2013 AUTOALLES group s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa

Ocenenie vozidla on-line
Má Vaše vozidlo viac rokov a Vám sa páči mladšie?
Predajte nám ho a vyberte si u nás výkonnejšie, novšie a hlavne lacnejšie!

Prezujeme Vaše auto
na počkanie a bez objednania
v pneuservise

AUTO ALLES Prešov

 
 

Na počkanie aj bez objednania
vyčistíme Vaše auto v autoumyvárke

AUTO ALLES Prešov

Otvorené
Pondelok - Piatok

9:00 - 17:00

Sobota

09:00 - 14:00